Dathlu 40 mlynedd yn 2018

Mae Ffotogallery yn credu ym mhŵer ffotograffiaeth ers 40 mlynedd

Trwy gydol 2018 byddwn yn dathlu’r garreg filltir hon â chyfres o arddangosfeydd, prosiectau a digwyddiadau arbennig. Mae rhai o’r rheiny’n edrych yn ôl i 1978 ac ar ddatblygiad y sîn ffotograffig yng Nghymru ers hynny. Bydd eraill yn edrych ymlaen at y ffyrdd y bydd y broses o greu a rhannu delweddau yn esblygu yn ystod y pedwar degawd nesaf. Byddwn hefyd yn arddangos y gwaith cenedlaethol a rhyngwladol gorau gan ffotograffwyr ac artistiaid cyfoes.

Play Video

Ein nod yn 2018 yw creu canolfan ffotograffiaeth o safon byd yng nghanol Caerdydd

Canolfan wirioneddol gyfoes, wedi’i gwreiddio yn y cyd-destun lleol, a fydd yn cynnig cyfleodd creadigol i bobl o bob math ac yn canolbwyntio hefyd ar estyn allan, tua’r cyd-destun byd-eang. Rydym yn chwilio am safle yng Nghaerdydd i ddatblygu cartref newydd i Ffotogallery, a fydd yn cynnwys gofod stiwdio creadigol a chyfleusterau cynhyrchu i artistiaid a dylunwyr lleol.

Arddangosfeydd a phrosiectau i ddod

Bydd 2018 yn dechrau ag arddangosfa gan yr artist o Gaerdydd, Dawn Woolley, Consumed: Stilled Lives yn Turner House, a Ffotogallery Presents … yn The Gate, y Rhath. Bydd yr olaf o’r rhain yn cynnwys gwaith a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr Ffotogallery yn ystod y 18 mis diwethaf. Byddwn hefyd yn lansio Ffotoview, arddangosfa fisol o waith gan artistiaid o Gymru a Platform, prosiect ar-lein i helpu ffotograffwyr addawol i ddenu mwy o sylw i’w gwaith.

Gwefan newydd i ddod ym mis Ebrill 2018

Dilyn ffotogallery